Valentina Kivi

Valentina Kivi
psühholoog

Valentina Kivi töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses.

Valentina on lõpetanud Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi psühholoogia eriala magistriõppe cum laude spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele psühholoogiale. Ta on läbinud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ja tunnetekeskse paariteraapia algkoolitused ning osalenud mitmetel selleteemalistel konverentsidel ja töötubades.
Valentina töötab kliinilise psühholoogi kutseaasta juhendatud praktikal superviisori, kliinilise psühholoogi, psühhoterapeudi Margit Tamme juhendamisel.

IMAGO