Kaja Parts

Kaja Parts
kliiniline psühholoog

Kaja Parts töötab Psühhiaatria ja Psühhoterapia Keskus Sensus Tallinna keskuses. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog ning koolipsühholoog.

Kaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi psühholoogia eriala magistriõppe cum laude spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele psühholoogiale. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ning perekonnapsühhoteraapia sissejuhatavad kursused ning süsteemse perekonnapsühhoteraapia põhiväljaõppe ja on alates 2018. aasta kevadest superviseeritav pereterapeut. Lisaks õpib ta 2018. aasta sügisest kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppes.
Kaja on osalenud kognitiiv-käitumisteraapia ja skeemiteraapia alastes töötubades Stockholmis ja Amsterdamis.
Ta on Eesti Pereteraapia Ühingu, Eesti Lastepsühholoogide Ühingu ja Koolispsühholoogide Ühingu liige.

Lisaks on ta töötanud koolipsühholoogina, keskendudes hariduslike erivajadustega õpilastele. Käesolevalt töötab ta ka kliinilise psühholoogina Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku laste- ja noorukite osakonnas.

IMAGO