Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Psühhoteraapia teenused:  EUR
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi, superviisori vastuvõtt 55.00
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt 45.00
Psühholoogi vastuvõtt 40.00
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt
(võõrkeelne seanss inglise, vene või soome keeles)
60.00
Paari- või pereteraapia seanss kuni 60 minutit 60.00
Paari- või pereteraapia seanss kuni 90 minutit 80.00
Skype seanss 45.00/55.00
Psühhodiagnostika
(enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
45.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
30.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(lisandub vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
130.00
Isiksuse uuring
(struktureeritud intervjuu ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
90.00-160.00
Kognitiivsete funktsioonide uuring
(struktureeritud testipatarei läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
280.00
Psühhiaatria teenused: EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 60 minutit 70.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 minutit 40.00
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
20.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
30.00
Lisateenused: EUR
Kliinilise psühholoogi ja psühhiaatri ühisseanss 95.00
Vastuvõtt eritingimustel 80.00
Supervisioon
(hinnale lisandub käibemaks)
45.00
Eriväljakutse Tallinna piires
(meeskonnas on kaks kliinilist psühholoogi; 120 min)
360.00

Teenuse osutamise tingimused

Kui isikul on kehtiv ravikindlustus, on psühhiaatri ja kliinilise psühholoogi vastuvõtu visiiditasu 5 eurot. Esmalt peab isik pöörduma psühhiaatri vastuvõtule. Sama asutuse psühhiaatri suunamise korral on Eesti Haigekassa soodustusega tagatud ka psühhoteraapia teenus. Haigekassa tasub raviteenuse eest ainult etteantud lepingumahu ulatuses. Selle täitumisel on vastuvõtt tasuline.

Alates 2015. aastast on perearstil võimalik suunata patsiente kliinilise psühholoogi vastuvõtule tasudes osutatud teenuse eest lisarahastuse ehk nn perearsti teraapiafondi vahenditest vastavalt kehtivale Haigekassa hinnakirjale.

Tasulised teenused kehtivad järgnevatel juhtudel:

• Kindlustamata isikud
• Isikud, kes ei soovi oma andmeid avaldada
• Isikud, kes soovivad vastuvõtule varem, kui kindlustatud isikute järjekord võimaldab
• Isikul puudub raviks meditsiiniline näidustus
• Isik soovib oma ravi eest tasuda ise
• Haigekassa lepingumahu täitumisel

Visiiditasu ei või nõuda:

• kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde;
• rasedatelt;
• alla kahe aastastelt lastelt;
• vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus.

Vastuvõtu aega saab tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval. Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma visiiditasu või tasuma tasulise teenuse eest täies mahus.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule saab pöörduda Riikliku Ohvriabi ja Eesti Töötukassa suunamisel vastavalt kehtivatele lepingutingimustele. Nende klientide teenuse eest tasumise võtab üle suunav asutus.

Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuarist 2017.

IMAGO