Koostööpartnerite poolt suunamine

KOOSTÖÖPARTNERITE POOLT SUUNAMINE*

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule saavad kliente suunata meie koostööpartnerid:

  1. Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi teenuse raames
  2. Eesti Töötukassa psühholoogilise nõustamisteenuse kaudu (Pärnu kliinikusse)
  3. Lepingulised koostööpartnerid vastavalt lepingus sätestatud tingimustele

*Suunamise korral võtab teenuste eest tasumise üle suunaja vastavalt kehtivatele lepingutingimustele.


KOOSTÖÖ TERVISEKASSAGA

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus on Tervisekassa lepingupartneriks Tallinnas ning Pärnus. Lepingumahu raames Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste puhul on visiiditasu 5 eurot. Ülejäänud summa eest võtab tasumise üle Tervisekassa. Isikul peab olema kehtiv ravikindlustus. Tervisekassa nõukogu otsusega on kehtestatud ambulatoorse eriarstiabi korral ravijärjekorra maksimumpikkuseks 6 nädalat. Kahjuks ületab meie keskusesse ravile pöörduvate isikute hulk Tervisekassa poolt eraldatud rahastuse mahu. Sellest tulenevalt on ravijärjekord lubatust pikem. Tervisekassa kodulehel on võimalik leida teiste lepingupartnerite andmeid.

Tervisekassa poolt rahastatavate teenuste puhul ei võeta visiiditasu rasedatelt ja alla kaheaastastelt kindlustatud isikutelt.

Tervisekassa ei võta maksmise kohustust üle järgnevatel juhtudel:
• Isikul puudub kehtiv ravikindlustus
• Isik ei soovi avaldada oma andmeid
• Isik ei soovi, et tema andmed edastatakse Tervisekassale
• Raviks puudub meditsiiniline näidustus
• Tervisekassa lepingumahu täitumisel
• Väljavõtete, tõendite ja teatiste koostamine

KOOSTÖÖ PÄRNU LINNAVALITSUSEGA

Sotsiaalministeeriumis on avanud taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt rahalist tuge piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel.

Koostöös Pärnu Linnavalitsusega pakub Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus psühholoogi teenust nimetatud toetusmeetme raames. Psühholoogi teenust osutatakse Pärnu linna elanikele ja Pärnus elavatele Ukraina põgenikele. Teenus on eesti, vene ja ukraina keeles. Tasuta teenust pakume eelkõige noortele ja vähekindlustatud inimestele.


VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE

Kokkulepitud seansile mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise tööpäeva jooksul enne seansi toimumist, on keskusel õigus esitada kliendile või klienti suunanud institutsioonile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Õigeaegselt tühistamata Haigekassa visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel.

IMAGO