Koostööpartnerite poolt suunamine

KOOSTÖÖPARTNERITE POOLT SUUNAMINE*

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule saavad kliente suunata meie koostööpartnerid:

  1. Perearstid suunamiskirjaga, kus on näidatud meditsiiniline näidustus ja kinnitatud tasumine Teraapiafondist. Visiiditasu on 35 eurot, ülejäänud summa osas võtab teenuse eest tasumise üle suunav perearst. Uuringuid perearsti teraapiafond ei rahasta. Vaata Teraapiafondi kaudu suunamise tingimusi SIIN.
  2. Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi teenuse raames
  3.  Eesti Töötukassa psühholoogilise nõustamisteenuse kaudu
  4. Lepingulised koostööpartnerid vastavalt lepingus sätestatud tingimustele

*Suunamise korral võtab teenuste eest tasumise üle suunaja vastavalt kehtivatele lepingutingimustele.


KOOSTÖÖ EESTI HAIGEKASSAGA

Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus on Eesti Haigekassa lepingupartneriks Tallinnas ning Pärnus. Lepingumahu raames Eesti Haigekassa poolt rahastatavate teenuste puhul on visiiditasu 5 eurot. Ülejäänud summa eest võtab tasumise üle Eesti Haigekassa. Isikul peab olema kehtiv ravikindlustus. Eesti Haigekassa nõukogu otsusega on kehtestatud ambulatoorse eriarstiabi korral ravijärjekorra maksimumpikkuseks 6 nädalat. Kahjuks ületab meie keskusesse ravile pöörduvate isikute hulk Eesti Haigekassa poolt eraldatud rahastuse mahu. Sellest tulenevalt on ravijärjekord lubatust pikem. Eesti Haigekassa kodulehel on võimalik leida teiste Haigekassaga lepingupartnerite andmed.

Eesti Haigekassa poolt rahastatavate teenuste puhul ei võeta visiiditasu rasedatelt ja alla kaheaastastelt kindlustatud isikutelt.

Haigekassa ei võta maksmise kohustust üle järgnevatel juhtudel:
• Isikul puudub kehtiv ravikindlustus
• Isik ei soovi avaldada oma andmeid
• Isik ei soovi, et tema andmed edastatakse Haigekassasse
• Raviks puudub meditsiiniline näidustus
• Haigekassa lepingumahu täitumisel
• Väljavõtete, tõendite ja teatiste koostamine

KOOSTÖÖ PÄRNU LINNAVALITSUSEGA

Käesoleva aasta veebruaris avanesid Sotsiaalministeeriumis taotlusvoorud kahele toetusmeetmele, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel ja esmatasandi tervisekeskustel saada riigilt 2022. aastal rahalist tuge piirkonna elanikele psühholoogilise abi ja vaimset tervist toetavate teenuste pakkumisel.

Koostöös Pärnu Linnavalitsusega pakub Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus käesoleva aasta lõpuni psühholoogi teenust nimetatud toetusmeetme raames. Psühholoogi teenust osutatakse Pärnu linna elanikele ja Pärnus elavatele Ukraina põgenikele. Teenus on eesti, vene ja ukraina keeles. Tasuta teenust pakume eelkõige noortele ja vähekindlustatud inimestele.


VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE

Kokkulepitud seansile mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise tööpäeva jooksul enne seansi toimumist, on keskusel õigus esitada kliendile või klienti suunanud institutsioonile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Õigeaegselt tühistamata Haigekassa visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel.

IMAGO