Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Psühhoterapeudi, kliinilise psühholoogi teenused  EUR
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi esmane vastuvõtt 85.00
Kliinilise psühholoog-psühhoterapeudi korduv vastuvõtt 70.00
Kliinilise psühholoogi esmane vastuvõtt 75.00
Kliinilise psühholoogi korduv vastuvõtt 65.00
Kliinilise psühholoogi esmakordne võõrkeelne seanss 85.00
Kliinilise psühholoogi korduv võõrkeelne seanss 75.00
Pere- või paariteraapia esmane seanss 85.00
Pere- või paariteraapia korduv seanss 70.00
Pereteraapia seanss kuni 90 minutit 120.00
Skype seanss vastavalt spetsialistide hinnakirjale ja kestusele  60.00-85.00
Neuropsühholoogi teenused  EUR
Neuropsühholoogi esmane konsultatsioon 80.00
Neuropsühholoogi korduv konsultatsioon 75.00
Neuropsühholoogiliste testide läbiviimine 100.00
Neuropsühholoogiline uuring 300.00
Neuropsühholoogi osalemine sekkumisplaani koostamises või muutmises 100.00
Neuropsühholoogi raviseanss (kognitiivne rehabilitatsioon) 80.00
Psühhodiagnostika  EUR
Psühhodiagnostika
(enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
50.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
40.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(lisandub vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
180.00
Isiksuse uuring
(struktureeritud intervjuu ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
100.00-200.00
Kognitiivsete funktsioonide uuring
(struktureeritud testipatarei läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
280.00
QbTest esmakordne/korduv
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
175.00/130.00
QbTest Sensuses ravil olevale kliendile esmakordne/korduv
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
160.00/120.00
Psühhiaatria teenused EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 60 minutit 105.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 minutit 60.00
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 90 minutit 150.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 60 minutit 80.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 30 minutit 45.00
Vaimse tervise õe vastuvõtt kuni 60 minutit 40.00
Vaimse tervise õe vastuvõtt kuni 30 minutit 25.00
Vaimse tervise õe võõrkeelne vastuvõtt 50.00
Transkraniaalne ajustimulatsioon alalisvooluga (1 seanss) 20.00
Transkraniaalne magnetstimulatsioon (1 seanss) 30.00
Transkraniaalse magnetstimulatsiooni ravikuur (20 seanssi) 600.00
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
25.00
Teatise või tõendi väljastamine
(hinnale lisandub käibemaks)
40.00
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine
ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
(hinnale lisandub käibemaks)
70.00
Lisateenused EUR
2 spetsialistist koosneva ravimeeskonna vastuvõtt 150.00
Vastuvõtt eritingimustel nädala jooksul või väljaspool tööaega kestusega kuni 45 minutit 130.00
Psühhiaatri vastuvõtt eritingimustel nädala jooksul või väljaspool tööaega kestusega kuni 60 min 150.00
Supervisioon
(hinnale lisandub käibemaks)
80.00
Eriväljakutse Tallinna piires (meeskonnas on kaks spetsialisti) 380.00

NB! Kõigile anonüümseks jääda soovivatele isikutele lisandub teenuse hinnale käibemaks.

Hinnakiri kehtib alates 1. veebruarist 2020.

Palume tutvuda ka meie teenuse osutamise tingimustega.

IMAGO