Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Spetsialisti teenused  EUR

Lisapädevusega kliinilise psühholoogi vastuvõtt (psühhoterapeut,
superviisor, lapsepsühholoog, neuropsühholoog)

80.00
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt 70.00
Kliinilise psühholoogi võõrkeelne vastuvõtt 85.00
Pere- või paariteraapia seanss kuni 45 min / 60 min / 90 min

85.00 / 120.00 / 150.00

Eripedagoogi vastuvõtt kuni 45 min / 60 min 60.00 / 80.00
Neuropsühholoogi osalemine raviplaani koostamises
või muutmises
100.00
Psühhodiagnostika  EUR

Psühhodiagnostika (enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

50.00
QbTest esmakordne / korduv
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
150.00 / 110.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(lisandub vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
180.00

Isiksuse uuring (struktureeritud intervjuu ja skoorimine;
lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss
vastavalt hinnakirjale)

100.00-200.00

Kognitiivsete funktsioonide uuring (struktureeritud testipatarei
läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja
tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

280.00
Neuropsühholoogiliste testide läbiviimine 100.00
Neuropsühholoogiline uuring 300.00
Psühhiaatria teenused EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 min / 60 min / 90 min 60.00 / 105.00 / 160.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 30 min / 60 min 45.00 / 80.00
Vaimse tervise õe vastuvõtt kuni 30 min / 60 min 25.00 / 40.00
Vaimse tervise õe võõrkeelne vastuvõtt kuni 60 min 50.00

Transkraniaalse ajustimulatsiooni seanss alalisvooluga 

(Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS)

20.00

Transkraniaalse magnetstimulatsiooni seanss

(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

30.00
Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
25.00
Lisateenused EUR
Vastuvõtt eritingimustel nädala jooksul või väljaspool
tööaega kuni 45 min
130.00
2 spetsialistist koosneva ravimeeskonna vastuvõtt keskuses 180.00

Eriväljakutse Tallinna piires raviteenusena
(meeskonnas on kaks spetsialisti)

380.00
Teenused, millele lisandub käibemaks
Individuaalne supervisioon kuni 45 min 80.00
Grupisupervisioon kuni 45 min 200.00
Teatise või tõendi väljastamine 40.00
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine
ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
70.00
Koolitus hind kokkuleppel

Hinnakiri kehtib alates 1. septembrist 2020.

IMAGO