Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Spetsialisti teenused  EUR

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt | individuaalne psühhoteraapia
(psühhoterapeut, superviisor, lapsepsühholoog)

100
Omaosalus perearsti suunamisel teraapiafondi raames 40
Pere- või paariteraapia seanss kuni 45 min | 60 min | 90 min

110 | 140 | 170

Väljaõppel pereterapeudi pereteraapia seanss kuni 60 min | 90 min

100 | 120

Eripedagoogi, logopeedi vastuvõtt kuni 45 min | 60 min 80 | 100
Psühhiaatria teenused EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 min | 45 min | 60 min 85 | 127 | 170
Vaimse tervise õe vastuvõtt kuni 15 min | 30 min | 45 min | 60 min 20 | 40 | 60 | 80

Transkraniaalse ajustimulatsiooni seanss alalisvooluga 
(Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS)

Igapäevane aktiivravi protokoll 20 seanssi (või vastavalt psühhiaatri määratud raviplaanile). Esimesel seansil lisandub psühhodiagnostika. Esimesel ja viimasel seansil lisandub vaimse tervise õe 45 minutiline vastuvõtt)

32

Transkraniaalse magnetstimulatsiooni seanss
(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

Aktiivravi protokoll 30 seanssi (stimulatsioonile lisandub psühhodiagnostika ravieelselt ja aktiivravi lõpus, psühhiaatri 60 min visiit, 11. seansil vaimse tervise õe 45 min vastuvõtt ja ravi lõpus psühhiaatri 60 min vastuvõtt)

40 - 60

Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
30
Psühhiaatriline nõustamine plaanilise visiidi väliselt kirja teel 25
Ravimeeskonna vastuvõtt keskuses kuni 45 min
2 spetsialisti | 3 spetsialisti
210 | 350
Psühhodiagnostika  EUR

Psühhodiagnostika
(enesekohased küsimustikud + skoorimine, lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

60
QbTest esmakordne / korduv
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
170 | 140
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(struktureeritud testipatarei läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
320

Isiksuse uuring
(struktureeritud intervjuu ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

230

Kognitiivsete funktsioonide uuring
(struktureeritud testipatarei läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

320
Teenused, millele lisandub käibemaks EUR + KM
Psühholoogiline nõustamine* 100
Vaimse tervise spetsialisti konsultatsioon kuni 45 min
(eripedagoog, logopeed, kogemusnõustaja, vaimse tervise õde, psühhiaater)
40 - 160
Individuaalne supervisioon kuni 45 min 100
Grupisupervisioon kuni 45 min 230

Transkraniaalse ajustimulatsiooni koduse ravi pakett (seadme kuurent)

100

Teatise või tõendi väljastamine 60
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
(Sealhulgas dokumentatsioon esmaseks töövõime ekspertiisiks, kindlustuslepingu sõlmimiseks, ravimi erandkorras hüvitamise taotluse tarbeks jms. Kliinik väljastab eestikeelseid dokumente, teistel juhtudel lisandub tõlkekulu)
130
Koolitus hind kokkuleppel

* Näiteks Ohvriabi psühholoogiline nõustamine (60 min 122€ ).

Kõikidele eritingimustel teenustel rakendub teenuse kahekordne hinnatasu
(väljaspool tööaega, väljaspool ravijärjekorda).

Hinnakiri kehtib alates 1. septembrist 2023.a.

IMAGO