Tallinn

Tasulised teenused Tallinnas

Spetsialisti teenused  EUR

Lisapädevusega kliinilise psühholoogi vastuvõtt (psühhoterapeut,
superviisor, lapsepsühholoog, neuropsühholoog)

90.00
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt 80.00
Perearsti suunamisel teraapiafondi raames omaosalus 25.00
Pere- või paariteraapia seanss kuni 45 min / 60 min / 90 min

100.00 / 130.00 / 160.00

Eripedagoogi vastuvõtt kuni 45 min / 60 min 70.00 / 90.00
Kliinilise psühholoogi eritingimustel vastuvõtt nädala jooksul või väljaspool tööaega kuni 45 min 170.00
Psühhodiagnostika  EUR

Psühhodiagnostika (enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

55.00
QbTest esmakordne / korduv
(lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
160.00 / 120.00
Lapse või nooruki vaimsete võimete hindamine
(struktureeritud testipatarei
läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja
tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
300.00

Isiksuse uuring (struktureeritud intervjuu ja skoorimine;
lisanduvad vastuvõtt, psühhodiagnostika ja tagasisideseanss
vastavalt hinnakirjale)

140.00-220.00

Kognitiivsete funktsioonide uuring (struktureeritud testipatarei
läbiviimine ja skoorimine; lisanduvad vastuvõtt ja
tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)

300.00
Psühhiaatria teenused EUR
Psühhiaatri vastuvõtt kuni 30 min / 45 min / 60 min / 90 min 75.00 / 115.00 / 150.00 / 210.00
Psühhiaatria residendi vastuvõtt kuni 30 min / 45 min / 60 min / 90 min 60.00 / 90.00 / 120.00 / 170.00
Vaimse tervise õe vastuvõtt kuni 15 min / 30 min / 45 min / 60 min 15.00 / 35.00 / 50.00 / 70.00
Psühhiaatri erakorraline vastuvõtt kuni 2 tööpäeva jooksul kuni 60 min 220.00

Transkraniaalse ajustimulatsiooni seanss alalisvooluga (Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS)

Igapäevane aktiivravi protokoll 20 seanssi (või vastavalt psühhiaatri määratud raviplaanile). Esimesel seansil lisandub psühhodiagnostika. Esimesel ja viimasel seansil lisandub vaimse tervise õe 45minutiline vastuvõtt.)

24.00 seanss

Pakett 635.00

Transkraniaalse magnetstimulatsiooni seanss (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

Aktiivravi protokoll 20 seanssi (Esimesel seansil lisandub psühhiaatri 60 min. visiit ja psühhodiagnostika, 11. ja 20. seansil vaimse tervise õe 45minutiline vastuvõtt).

40.00 seanss

Pakett 1170.00

Korduva retsepti väljastamine või pikendamine
(plaanilise visiidi väliselt)
25.00
Psühhiaatriline nõustamine plaanilise visiidi väliselt kirja teel
(plaanilise visiidi väliselt)
20.00
Lisateenused EUR
2 spetsialistist koosneva ravimeeskonna vastuvõtt keskuses 200.00

Koduvisiit

hind kokkuleppel
Teenused, millele lisandub käibemaks
Individuaalne supervisioon kuni 45 min 90.00
Grupisupervisioon kuni 45 min 220.00
Teatise või tõendi väljastamine 50.00
Väljavõtte või spetsialisti hinnangu koostamine
ravidokumentatsiooni põhjal ametialastel eesmärkidel
100.00
Koolitus hind kokkuleppel

Hinnakiri kehtib alates 1. septembrist 2022.

IMAGO