Igapäevaelu probleemid

Kõikidel inimestel tuleb elus ette probleemseid olukordi, arusaamatusi ja pingelisi perioode. Enamasti on oskused ja ressursid toimetulekuks meis endis olemas. Kuid igapäevaelu probleemidega võib julgesti pöörduda ka psühholoogi vastuvõtuvõtule. Probleem ei ole haigus ega häire, see on normaalne osa elust.

Sagedasemad teemad, millega inimesed psühholoogi poole pöörduvad on seotud inimeste vaheliste suhetega. Pinged abikaasade vahel, laste kasvatamisega seotud raskused, tööalased lahkhelid kolleegide või ülemusega.

Elus tabavad meid rasked kaotused, nagu lähedase inimese surm, haigestumine, õnnetustesse sattumine. Enamasti tuleme me selliste katsumustega küll toime, kuid võib olla olukordi, mil vajame abi oma mõtetes, tunnetes ja käitumises selgusele jõudmiseks.

Kiiresti muutuvas maailmas esitab elu meile rohkesti väljakutseid. Kas võtta vastu uusi tööpakkumisi, vahetada elukohta või valida hoopis uus tegevusala, millest oled unistanud? Suured muutused tekitavad hirmu ja ebakindlust.

Igapäevaelu dilemmade ja probleemidega tegelemisel kasutatakse kognitiivseid ja käitumuslikke tehnikaid. Leitakse mõtteid ja tundeid, mis on käesoleva probleemiga seotud. Töötatakse veendumuste ja hoiakutega, mis võivad hirme ja ebakindlust alal hoida. Sõnastatakse probleem ja eesmärk ning otsitakse koos erinevaid lahendusvariante. Õpitakse kehtestamisoskusi, suhtlemisoskusi, kehalise pinge vähendamiseks harjutatakse hingamise ja lõdvestumise tehnikaid.

Seansside arv on igapäevaelu probleemide puhul väga erinev. Mõnikord piisab ühest seansist, et inimene leiaks vastuse või saaks kinnitust oma mõtetele. Vahel on tarvis rohkem aega, et õppida mõnda uut toimetulekuviisi või lahendada pikalt püsinud probleem. Seansside arv on kliendi ja spetsialisti omavaheline kokkulepe.

IMAGO