Katrin Kaljula

Katrin Kaljula
kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Katrin Kaljula töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Tallinna keskuses. Ta on atesteeritud kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut.

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna teadusmagistriõppe ning läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe ning laste kognitiiv-käitumisteraapia väljaõppe. Ta on läbinud Rahvusvahelise Skeemiteraapia Ühingu ISST teooriaväljaõppe ning osaleb rahvusvahelise tasandi skeemiteraapia supervisioonidel. Ta osaleb Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Kooli juures superviisorite väljaõppes.

Praktilises töös on ta keskendunud laste ja noorukite psüühika- ning käitumishäirete hindamisele ning psühhoteraapiale. Täiskasvanutega töös keskendub ta meeleolu- ja ärevushäiretele, samuti traumajärgsetele häiretele.

Ta on Eesti Psühholoogide Liidu, Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni, Eesti Lastepsühholoogide Ühingu, Rahvusvahelise Skeemiteraapia Assotsiatsiiooni (ISST) liige ja Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni liige.

IMAGO