Karin Mathiesen

Karin Mathiesen
psühholoog-nõustaja

Karin Mathiesen on atesteeritud psühholoog-nõustaja. Ta töötab Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus Pärnu keskuses.

Ta on lõpetanud kiitusega (cum laude) Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi magistriõppe psühholoogia erialal spetsialiseerumisega sotsiaalpsühholoogiale. Ta on läbinud nii kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia, pereteraapia kui ka motiveeriva intervjueerimise algkoolitused ning jätkab õpinguid kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppes.

Igapäevaselt on ta keskendunud noorukite ja täiskasvanute individuaalsele nõustamisele ning psühhoteraapiale.

Tema tööandjate hulka kuuluvad Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Karin on töötanud varasemalt koolipsühholoogina SA Innove Pärnumaa Rajaleidja keskuses, kommunikatsioonispetsilistina Pärnu Linnavalitsuses. Lisaks on ta pidanud õppejõuna loenguid isiksuse-, mõjustamis- , suhtlemis- ja grupipsühholoogia teemadel ning retsenseerinud aastaid psühholoogia eriala üliõpilaste magistritöid.

IMAGO