Info keskusesse vastuvõtule pöörduvale kliendile

Lugupeetud klient!


Oleme taastamas oma tavapärast ravitööd kliinikus kohapeal. Selleks, et hoiaksime ennast ja teisi, järgime ühiselt Terviseameti soovitusi:

  • Vastuvõtud meie keskuses kohapeal toimuvad vaid eelregistreeritud klientidele ning kokkuleppel Sensuse töötajaga.
  • Palume vastuvõtule tulla õigeaegselt, mitte varem kui 5-10 minutit enne vastuvõttu.
  • Ruumi sisenemisel palume desinfitseerida käed ning soovi korral kanda meie poolt antud kaitsemaski.

NB! Kontaktvastuvõtu palume edasi lükata patsientidel, kellel on olnud viimase 2 nädala jooksul hingamisteede nakkushaiguse sümptomeid (nt palavik, köha, kurguvalu) või kes on olnud kokkupuutes Covid-19 haigega. Sellisel juhul saame pakkuda teenust kaugvastuvõtuna varem kokkulepitud ajal.

Уважаемый клиент!


Мы возвращаемся к своей обычной работе в клинике. Мы заботимся о Вас и других, и для этого и выполняем рекомендации департамента Здравоохранения:

  • Мы принимаем клиентов в нашем центре, только по предварительной регистрации и договоренности с работниками клиники.
  • Просьба приходить на прием в точное время, а не за 5-10 минут до визита.
  • При входе в клинику, пожалуйста, продезинфицируйте руки, защитные маски также доступны при необходимости

NB! Пациентов, у которых в течение последних 2 недель наблюдались симптомы заболевания верхних дыхательных путей (напр. температура, кашель, боль в горле) и пациентов, контактирующих с больными Covid-19, просим перенести визит. В этом случае, мы сможем предложить дистанционный прием в ранее оговоренное время.


Dear client!

We are restoring our usual treatment at the clinic on site. In order to keep ourselves and others in mind, we follow the recommendations of the Health Board:

  • Appointments at our center are held only for pre-registered customers and in agreement with an Sensus employee.
  • Please arrive on time, not earlier than 5-10 minutes before the reception.
  • When entering the clinic, please disinfect your hands, protective masks are also available if needed

NB! Please postpone contact if you have had symptoms of a respiratory infection (eg fever, cough, sore throat) in the last 2 weeks or you have been in contact with Covid-19. In this case, we can offer the service as a remote appointment at the arranged time.

IMAGO