Sensuse Tallinna kliinikus on üleval Vano Allsalu maalide näitus „TAJU ja TUJU“, mida saadab teadusuuring!

Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse SENSUS galeriis (A. Lauteri 5, Tallinn)  on üleval KALAUS galerii poolt korraldatud Vano Allsalu maalide näitus „TAJU ja TUJU“.

Näitus on osa SENSUSe kliiniku vaimse tervise kuu ürituste programmist ning seda saadab teadusuuring vaataja isiksuseomaduste ja psüühilise seisundi seostest abstraktsele kunstiteosele antavate hinnangutega (Mida pildil näen ning milliseid emotsioone ja millisel määral see tekitab?). Kõigil huvilistel on võimalik uuringus osaleda kuni 15.10.2023 SIIN või kirjalikult SENSUSe kliinikus kohapeal tööpäeviti kell 9.00-15.00. Uuring on vabatahtlik, anonüümne ja andmeid kasutatakse vaid üldistatud kujul. Uuring valmib koostöös Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi psühholoogia osakonna ning psühholoogia eriala tudengite Meeri Pajuri, Karlis Jusupovi ja Lili-Ann Bürklandiga. Tudengeid juhendab kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Katri-Evelin Kalaus.

Vano Allsalu seekordne näitus toob vaataja ette spetsiaalselt selleks näituseks koostatud tundliku valiku kunstniku viimase 15 aasta loomingust. Varasemate tööde kõrval saab näha kõige värskemaid töid, mis jõuavad siin publiku ette esimest korda. Allsalule omaselt kontrastirohke väljapaneku tundeskaala ulatub nukrameelsest elurõõmsalt sensuaalseni.

Vano loomeprotsessis põimub enesekaemuslik ja intuitiivne väljenduslikuga, emotsionaalne intellektuaalsega. „Maalimine on minu jaoks eelkõige sisekõne visualiseerimine, värvides mõtlemine. Oluline on protsess, teekond – kulgemine kujutluste ja kujundite, aga samuti sõnade ja tähenduste maastikul. Ehkki valminud maal on lõpptulemusena justkui staatiline objekt, meeldib mulle mõelda, et minu poolt maalimisel läbi elatu – kõik see vaev ja rõõm, need mõtted ja tunded – talletub töösse kihtide ja käikudena, mis tundlikule ja uudishimulikule silmale vaatamise käigus justkui tagurpidi pööratud protsessi käigus uuesti avanevad,“ mõtiskleb ta.

Nii on Vano tööde rorschachilik abstraktsus heaks lähtekohaks, kategoriseerimaks vaataja psüühilisi protsesse teoste tajumise alusel. See võimaldab hinnata, kuidas suuresti kaasasündinud isiksuseomadused ja ajas muutuv ning sageli keskkonnast mõjutatud seisund (meeleolu, muretsemine, ärevus, väsimus, uneprobleemid jms) loovad vaatajale fooni teose nii sisuliseks kui emotsionaalseks tõlgendamiseks. Seeläbi muudame osad Vano teosed psühhodiagnostikameetoditeks.

Vano Allsalu (s 1967) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali erialal, töötanud maali õppejõuna Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Sally Stuudios. Aastatel 2013-2019 oli ta Eesti Kunstnike Liidu president, käesoleval ajal asepresident. Allsalu on Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse ning mitmete kunstiasutuste nõukogu liige, tema teoseid leidub Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Akzo Nobeli ja Eesti Panga kogudes, samuti erakogudes Eestis ja välismaal.

Näitus on avatud kuni 31.10.2023.

Lisainfo (sh privaattuurid ja vaimse tervise teemalised üritused vaimse tervise kuu raames): Katri-Evelin Kalaus (kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus SENSUS; galerist, KALAUS galerii), katrievelin@sensus.ee, tel: 5137525.

IMAGO