Osalesime mitmetel täiendkoolitustel

Merlin Kreitsberg, Valentina Kivi, Inga Grinberg ja Marin Närska osalesid novembris 2017 Tartu Ülikooli täiendkoolitusel "Isiksusehäired ja mittekohanev isiksus". Kursus tutvustas isiksusehäirete hindamise programmi ja andis teadmised isiksusehäirete kontseptsiooni kujunemisest ja tulevikuperspektiivist, diagnostilistest kriteeriumidest, psühhiaatrilistest ja psühholoogilistest mudelitest. Kursuse eesmärgiks oli aidata IPDE jt isiksusehäirete hindamise meetoditega saadud tulemusi tõlgendada. Lisaks andsid loengud teoreetilise baasi L. A. Clarki mittekohaneva isiksuse hindamise metoodikale (SNAP) ja tutvustasid Eestis tehtud SNAP-alaseid uurimusi.

Selle aasta kevadel osalesid Merlin Kreitsberg, Valentina Kivi, Inga Grinberg ja Marin Närska  IPDE-ICD-10 struktureeritud intervjuu kasutajakoolitusel. IPDE-ICD-10 kasutajakoolitus andis süstemaatilise ja kvantitatiivse meetodi, et oma diagnostilisele tööle rahvusvaheliselt tunnustatud empiiriline alus kindlustada. Kursuse keskseks osaks oli praktiline treening: intervjuu planeerimise harjutamine, läbiviimine, vastuste protokollimine ja skoorimine, tulemuste interpreteerimine ja kokkuvõtete kirjutamine.

Lisaks osalesid Merlin Kreitsberg ja Inga Grinberg lühikursusel "Isiksusehäirete hindamine SNAP-testiga". Kursus andis ülevaate Mittekohaneva ja kohaneva isiksuse testi (SNAP-2) kasutamisest isiksusehäirete hindamisel ja SNAP-2 testiga töötamiseks vajalikud praktilised oskused. Kursusel anti ülevaade SNAP-2 testist kui isiksuse ja isiksusehäirete uurimise meetodist, selle ajaloolisest ja teoreetilisest taustast, psühhomeetrilistest näitajatest ning läbiviimise ja tõlgendamise põhimõtetest.

Lisaks eelnevatele on Inga Grinberg läbinud viimase aasta jooksul Laste komplekstrauma ja dissotsiatsiooni koolituse, bipolaarse häire ning ADHD seminarid, osalenud järgmistel Tartu Ülikooli täienduskoolitustel: "Grupipsühhoteraapia koolitus", "Ärevushäirete psühholoogiline uurimine ja kontseptualiseerimine". Koos Kaja Partsiga läbiti ka täiendkoolitus pealkirjaga "Hindamismeetodid kliinilises lapsepsühholoogias".

IMAGO