Osaleme Arvamusfestivalil

Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus korraldab seekordsel Arvamusfestivalil arutelu ülemäärase muretsemise põhjuste, säilimismehhanismide ja sekkumismeetodite üle. Sensus saab sellel aastal 20-aastaseks ja antud arvamusring on osa meie sünnipäevaürituste sarjast. Ootame arutlema kõiki koostööpartnereid, sõpru, kliente...

Muretsemine on tulevikku suunatud negatiivne ja katastroofiline mõtisklemine, mis ei too uut infot, ei hoia ära ebaõnnestumist ja ei tee meeldivaid sündmusi tõenäolisemaks. Ometi usuvad paljud inimesed, et see on kasulik, mistõttu muretsetakse samade teemade pärast korduvalt ja pikka aega järjest. Samas ei suudeta seda aga kontrollida ja peas rahule jätta. Ülemäärast, korduvat ja kaua kestvat muretsemist nimetatakse üldistunud ärevushäireks. See on käesolevalt kõige sagedamini diagnoositud primaarne psüühikahäire ning psühhiaatria valdkonnas näitab selle esinemine selget tõusutrendi.

Kõigil osalejatel on võimalik enesekohaseid küsimustikke täites hinnata oma muretsemise määra, uskumusi selle kohta ja toimetulekustrateegiaid.

Arvamusringis osalevad:

  • Katrin Orav (psühhiaater, Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse Sensus juhatuse liige)
  • Reet Laidoja (perearst, Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse liige)
  • Kariina Laas (neuropsühholoog, Eesti Psühholoogide Liidu president)
  • Katri-Evelin Kalaus (kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, Eesti Psühholoogide Liidu Kliinilise psühholoogia erialasektsiooni juhataja; Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse Sensus juhatuse liige)
  • Elen Kihl (kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni juhatuse liige, Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse Sensus juhatuse liige).

Arutelu modereerib teleajakirjanik Roald Johannson.

Kas sa tahad kindel selles, mis tulevik toob? Kas muretsed millegi pärast korduvalt? Kas Sul on raske muretsemist ja juurdlemist peas rahule jätta? Kas oled alati olnud suur muretseja? Kas muretsemine mõjutab Su enesetunnet, keskendumist ja und? Kui vastad ühele neist küsimustest jaatavalt, siis tule arvamusringi ja arutle koos meiega 9. augustil kell 18:00 Arvamusfestival 2019 Tulevikuinimese alal.

IMAGO